Temauger

Temauger

Temauger

I årets løb har vi forskellige temauger. Vi samarbejder på tværs af stuerne om fx. emner som:
Idræt og bevægelse
dialogisk læsning
eventyr