Værdigrundlag

Værdigrundlag

Værdigrundlag

Vi ønsker, at børnehaven skal være et sted, hvor børn, forældre og personale føler sig trygge og er glade for at komme.

Som udgangspunkt for dette er det naturligt for os, at vi hver dag siger godmorgen til det enkelte barn. Det er vigtigt for os, at barnet fra dagens start føler sig set af en voksen. Medarbejderne hilser ligeledes på hinanden, når de møder ind.

Vi er bevidste om, at personalets omgangsform ses og høres af børnene, og vi forsøger at være gode rollemodeller. 

Det pædagogiske arbejde i børnehaven er foranderligt. Vi tilstræber at tage udgangspunkt i de børn og forældre vi har. Vi forsøger at støtte det enkelte barns udvikling igennem vores daglige pædagogiske praksis.

For os er det vigtigt, at barnet respekteres som en selvstændig personlighed, som vi vil give optimal omsorg uanset køn, handicap eller nationalitet.