Udeliv

Udeliv

Udeliv

En af de aktiviteter vi prioriterer højt er udeliv under forskellige former. Legepladsen benyttes dagligt uanset vejr og vind, som regel efter frokost. Det er forskelligt, hvor længe vi er ude ad gangen, børnene kan foretage sig mange forskellige ting.

Legepladsen er indrettet med små legerum og motoriske udfordringer til barnets fri fantasi. Børnene har rig lejlighed til at være sammen på egne præmisser.

Legepladsen er ligeledes et godt sted for samvær mellem voksne og børn. Som et eksempel kan nævnes vores bålplads. Ild er spændende, og har mange muligheder, f.eks. frokostdage, hvor der laves mad over bål.

Vi vil gerne lære børnene om naturen og dets kredsløb.

Endvidere forsøger vi ud fra de muligheder vi har, at plante forskellige ting. Det kan være bærbuske, krydderier, grøntsager og blomster. Dette er bl.a. med til, at børnene får en begyndende forståelse for, hvor maden kommer fra.

Vi tager ud til sø, skov og strand. Her er der rig lejlighed til, at børnene får øget deres kendskab til naturen, samtidig med, at de lærer at færdes i naturen på en fornuftig og hensigtsmæssig måde.Vi benytter bus og tog, og til tider lejer vi bus, når hele institutionen skal afsted samlet.

Sideløbende med at vi dagligt er på legepladsen, er vi flittige brugere af vores nærmiljø.

Der er mange muligheder for at se og opleve forskellige ting. Det er vores klare overbevisning, at vi støtter børnenes udvikling / læring bedst muligt, ved at de selv erfarer og oplever konkrete ting.

Alle disse forskellige oplevelser styrker børnenes viden, og er et godt grundlag for at udvikle deres sprog og kendskab til vores verden.

Vi har vurderet, at det er forsvarligt med max 6 børn alene på legepladsen. Personalet vurderer om de børn, der måtte ønske at komme ud at lege, selv kan administrere dette. Der er minimum 2 børn på legepladsen.

Der findes ikke dårligt vejr men dårlig påklædning. Det skal være muligt at kunne færdes udenfor i længere tid- i al slags vejr.