Sprogvurdering

Sprogvurderinger

Sprogvurderinger

Vores pædagogiske tilgang til alle børn er, at de bliver i stand til at udtrykke sig og blive forstået. Derfor benytter vi, som personale, mange forskellige tiltag i kommunikationen med det enkelte barn. Det kan eksempelvis være talesprog, kropssprog, mimik eller tegn til tale.

Barnet skal gøre sig den erfaring, at kommunikation er et middel til kontakt til omverdenen. Det er vigtigt, at vi voksne er nærværende, så det enkelte barn føler sig respekteret og værdsat.

Ord er ikke kun for voksne
Ord er noget vi skal bytte.
Når de små børn fører ordet
Skal vi voksne værs´go lytte.

Vi lægger vægt på humoren i hverdagen. Det skal være tilladt at sige eller gøre noget forkert/uheldigt, uden at lide et stort nederlag. Ved at bruge humor/latter, kan man være heldig at tackle en uheldig situation, så den ikke bremser barnets lyst til at prøve igen. Vi mener, at man er bedre rustet til modgang, hvis man har lært at grine af sine egne fejl og begrænsninger.

Glæde viser vi ved at smile til hinanden,
opmuntre hinanden, interessere os for hinanden
og have det rart med hinanden.
Glæde er en tilstand der giver en følelse af lyst,
energi og velvære, og skaber grundlaget for et
rart miljø for børn og voksne.
Glæde er følelsen af at blive set, hørt og værdsat.

Når en glad person træder ind i rummet, føles det som om endnu et lys er blevet tændt.