Grønne flag

Grønne flag

Grønne flag

Et medlemskab af - Grønne Spirer - er forpligtende.
For at opretholde medlemskabet, skal vi løse nedenstående opgaver i løbet af året:

  • Lave en grøn handleplan
  • To medarbejder deltager på Spirekurser/konference
  • Gennemføre to temaforløb hvert år
  • Gennemført to selvvalgte natur / miljøprojekter hvert år
  • Vores grønne arbejde, skal formidles til Grønne Spirer og være tilgængelig på vores hjemmeside

Vi fører regnskab med el, vand og varme. Grønne tiltag er et fast punkt på dagsordenen til personalemødet, hvor vi taler om grønne tiltag, justering af gamle tiltag.

Diplom på vores grønne flag, samt brev til borgmesteren: /Files/Images/groennegaarden/Grønne-Spire/Diplom.pdf