Børnemiljø

Børnemiljø

Vi er meget opmærksomme på, at børnene skal føle sig velkommen i børnehaven. Vi prioriterer, at børnehaven skal være indbydende at træde ind i.

Der er lyse lokaler med mange vinduer. Vi vedligeholder og passer på standarden med maling m.m. Der er god rengøringsstandard og opryddet uden at være for perfektionistisk.

Vi har foto af, hvordan vi gerne vil have børnenes garderobeplads skal se ud, når børnene går hjem fra børnehaven. Ved hvert barns garderobeplads, er der et foto af barnet. Ved siden af fotoet er barnets fødselsdag skrevet, sammen med forældre- og søskendes navne.

En af de ting der huskes og tiltrækker børnene er vort akvarie med fisk.

Vi har to glasskabe, med udstoppede dyr. Børnene må gerne medbringe og indsamle døde insekter, kranier m.m.

Vi tager mange billeder som benyttes til dokumentation. De bliver hængt op som skiftende "udstillinger" ved indgangen til stuen i børnehøjde, og de lægges ind på TABULEX, hvor der er lagt en kort beskrivelse med ind til billederne.

Postkort fra børn og personales ferier, bliver hængt op i gangen og efterfølgende hængt op på barnets stue. De bliver flittigt studeret og læst af alle. Langs gangen er der indrammede billeder i børnehøjde.

Legepladsen bruges dagligt, og der er flere muligheder for motorisk udfoldelse.

Vi har et stilleområde med borde/bænke, som ligger ved udgangen fra gul stue. Der er markiser til at "rulle" ud over bordene, så der kan dannes skygge på solrige dage. I dette område må der ikke bruges køretøjer.

Den øvrige legeplads tilbyder: plantekasser med krydderurter, rabarber, kartofler m.m. Kompostbeholder, bålplads, små kroge og huler, dannet af buske og træer. Sandkasse til små grave-ting, stor sand/jordkasse til jernskovle. Klatretræer, hængekøjer, og flere færdigkøbte legeredskaber.

Børnehaven blev totalrenoveret til indflytning i 1997, da vi overtog institutionen fra det tidligere fritidshjem Teglgraven.

Borde og taburetter/trip trap stole har vi både i voksenhøjde og børnehøjde. I køkkenet er der udtræksskuffer under det faste køkkenbord, så børnene kan komme op og være med til eks. bagning. Der er filtdupper under stolene. Vi har legetæpper med forskellige motiver, som dæmper støj og afhjælper kulde fra gulvet.

I børnehavn har vi både toiletter og urinaler. Ved 2 af toiletterne er der opsat "halvdøre" (åbne foroven og forneden). Børnene skal vaske hænder efter toiletbesøg, og før og efter spisning, bagning, madlavning m.m.

Vi har ventilationsanlæg, som bliver efterset en gang årligt.

Vi er certificeret til det grønne flag. Vi medinddrager børnene i at spare på lys, vand og varme. Papir sorteres til genbrug, frugtskræller m.m. komposteres.

Vi voksne vil gerne være imødekommende overfor børnene og deres forældre. Vi hilser på børnene, når de kommer, så de ved, at de er set. De skal føle sig trygge ved at komme her.

Vi har respekt for det enkelte barn, og vi er lyttende og nærværende voksne.

Personalet har en god og humoristisk omgangstone. Vi er bevidste om, at vi er rollemodeller for børnene.

Pædagogerne har skiftende arbejdstider, er som udgangspunkt tilknyttet én stue og har her kontakten til børn og forældre. Personalet hjælper dog hinanden i hele børnehaven, især ved ferie, kursus og sygdom, og har derved kendskab til alle børn og forældre.

Hver stue har en årsplan, som danner udgangspunkt for en ugeplan der kan ses på stuetavlen, med ret til ændringer.

Vi har monteret en motorikskinne i loftet i fællesrummet. Der er opsat pædagogisk overvejet belysning i hele børnehaven (på alle stuer og gangarealer) vi har ingen lysstofrør. Der er opsat støjabsorberende opslagstavler på alle stuer og fællesrummet, samt dupper under taburetterne. Blå stue, fællesrummet og køkken har støjdæmpende materialer på loftet.