Faciliteter

Faciliteter

Faciliteter

Vores faciliteter har høj prioritering. Vi tilstræber at udvikle og opdatere ude og indearealerne.
Vores fokus er, at faciliteterne skal være let tilgængelige og samtidig være en udfordring til det enkelte barn.