Bestyrelsen

Bestyrelsen

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 7 stemmeberettigede medlemmer. I bestyrelsen er der et flertal af forældre.

Bestyrelsen består af:

4-6 forældrerepræsentanter
0-2 bestyrelsesudpegede
1 repræsentant fra personalet
Institutionslederen deltager som sekretær.

2 suppleanter
Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne, dog ikke stemmeret.


Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen, se under bestyrelsesmedlemmer.