Personalet

Personalet

Vi er en fastansat personalegruppe bestående af 6 pædagoger, 1 medhjælper, en leder.

To pædagoger løser enkelte ledelsesopgaver, som en stedfortræder ville løse fx når lederen ikke er til stæde. Vores forældre kan derfor som oftest få svar på spørgsmål de måte gå med.

Vi samarbejder med UC Syddanmark, Social og Sundhedsskolen Esbjerg og jobcenteret, hvorfra vi i perioder har studerende, elever og virksomhedspraktikanter.

På de følgende sider kan man se en præsentation af Grønnegårdens personale.