Tidlig opsporing

Tidlig opsporing

Tidlig opsporing (trivselsundersøgelse), er et redskab vi bruger i samarbejde med Esbjerg Kommune. Klik på nedestående link, og du kommer ind på Esbjerg Kommunes hjemmeside, hvor det stå beskrivet, hvad Tidlig opsporing går ud på, og hvordan det benyttes i kommunen: https://www.esbjerg.dk/boern-og-unge/stoette-og-raadgivning/dit-barns-trivsel-og-udvikling