Når børn skal på tur.

Når stuen skal på tur......

Det anbefales, at forældrene er opnmærksomme på, hvornår stuen skal på tur, og at barnet kommer i god tid, for at undgå en uheldig aflevering og at barnt hurtigt skal forberede sig på, at nu går vi. 
For at sikre pædagogern en god professionel arbejdsgang, har det været taget op i bestyrelsen, hvornår en tur begynder og kan et barn afvises, som kommer forsent.
Et konkret tilfælde blev fremlagt for Bestyrelsen, som drøftede sagen ud fra et ledelsesansvar og med forældreperspektiv på, følgende beslutning:
Afleveres et barn i børnehaven efter at en gruppe er taget på tur, kan barnet kun tilslutte sig turen – hvis dette er aftalt på forhånd med pædagogen. Turen begynder, når lågen til børnehaven er lukket.