Forældresamarbejde

Forældre samarbejde

Forældre samarbejde

Vi finder det vigtigt, at de voksne, der er omkring børnene, taler sammen. Vi ønsker derfor et naturligt forældresamarbejde, som bygger på åbenhed og ærlighed.
Vi prioriterer den daglige kontakt imellem personale og forældre højt. Vi sætter pris på fortællinger fra hjemmet, og vi giver gerne fortællinger om barnets hverdag her i børnehaven.
Vi bruger den skriftlige meddelelse på tavlen ud for den enkelte stue og TABULEX. Til tider vil der være post ved børnenes rum, eller opslag på døren ud.
Når barnet har været i institutionen i 3 - 4 måneder, tilbydes forældrene en samtale, hvor forældre og stuepædagog kan tale om barnets hverdag. Efter den første samtale, kan der aftales yderligere samtaler efter ønsker og behov af forældre og personale.

Psykolog - vi benyter midlertidig Iben Pedersen (læringskonsulent) frem til der bliver ansat en ny psykolog i vores distrikt. Det betyder, at vi som personale må benytte psykologen til råd og vejledning. Ligeledes er I som forældre velkomne til at have en samtale med psykologen, uden at det bliver registreret i nogen journal. Det kan være vedrørende opdragelse, barnets udvikling og adfærd.
Kontakten til psykologen kan formidles via kontaktpædagogen eller lederen.
Vi tilbyder altid en samtale til de forældre, hvis barn/børn skal indmeldes i skole.
Vi vægter at følge det enkelte barns udvikling. I de tilfælde, hvor vi over en længere periode ser, at et barn ikke trives, indkaldes forældrene til en samtale om problemstillingen. På dette møde aftales der evt. at der skal afholdes et TVÆRS møde.

TVÆRS møderne består af:
psykolog, sundhedsplejerske, områderådgiver, stuepædagog, leder og forældre.
På mødet drøftes de problemstillinger, som pædagogen / forældre oplever sammen med barnet. Der aftales en handleplan med fokuspunkter.
TVÆRS møderne er tænkt som tidlig indsats, og der bliver ikke nødvendigvis oprettet en journal. Finder vi frem til, at der er brug for ekspertviden fx talepædagog, fysioterapeut eller psykologisk test, aftales dette på mødet. Det er børnehaven der udfærdiger en indstilling - forældrene læser og underskrevet indstillingen inden den sendes afsted.
Det er vigtigt for os at understrege, at der aldrig sendes noget skriftligt ud af huset vedrørende et barn - uden at forældrene er orienteret først og der har været en åben dialog med forældrene.

Esbjerg Kommune har ansat en områderådgiver i alle distrikter, i vores distrikt er Rikke Kierulf Riedel ansat, Rikke har en bred viden og erfaring med SSP og forebyggelse, og en bred viden om tilbud til tidlig indsats i familien.
Rikke kan kontaktes på lige fod med det tilbud der er fra psykologen - en uforpligtende samtale, hvor der ikke bliver lavet notat. Samtalen kan føre til ny viden og evt. til et forløb, hvor Rikke er med på sidelinjen som støtte og vejleder.
Kontakt til Rikke kan formidles via kontaktpædagogen eller ledelsen i børnehaven.
I løbet af efteråret afholder vi et forældremøde, hvor der er valg til forældre bestyrelsen. Vi tilstræber at indhente en foredragsholder eller pædagogerne fra den enkelte stue givet et oplæg omkring dagligdagen på stuen.

Afvikling af ferie meddeles over TABULEX via PC, smart phone eller tablet.
Vi har en klar forventning om, at alle børn holder minimum 14 dages sommerferie. Vi har åben hele sommeren, så der skulle være mulighed for, at holde 14 dages familieferie, når det passer ind i jeres ferie afvikling.