Afhentning af dit barn i Grønnegården

Afhentning af dit barn

Bestyrelsen i Grønnegården, har i samråd med leder og pædagoger besluttet følgende politik gældende i Grønnegården:/Files/Images/groennegaarden/Foraeldresiden/Politik for afhentning af mindre søskende 2018.pdf

Esbjerg Kommune anbefaler; /Files/Images/groennegaarden/Afhentning-af-barn/ForAeldreinformation-omkring-afhentning-af-deres-barn-i-Groennegaarden-februar-2018.pdf