Forældrenes område

Forældrenes område

Forældrenes område

Vi tilstræber, at lægge mange oplysninger ind på vores hjemmeside. Tanken er, at vi ønsker at være behjælpelig / vejledende for jer forældre i, at have et barn i vores børnehave.
Når vi møder nye spørgsmål fra jer forældre, overvejer vi nøje, om det kunne været et generelt spørgsmål - på denne måde er vores hjemmeside i kontinuerlig udvikling.