Overgangen fra et dagtilbud til et andet

Overgangen fra et dagtilbud til et andet

Vi har et tæt samarbejde med skoler, institutioner og dagplejen i vores distrikt. Målet med det tætte samarbejd er, at sikre den gode overgange fra et dagtilbud til et andet, så tillært viden og læring hos barnet ikke går tabt.

Overgangen fra et dagtilbud til et andet, gør vi bl.a. ved at:

- Dagplejerne/vuggestuen kommer på besøg på børnehavernes legepladser og efter aftale på besøg på den stue, som barnet skal pegynde på.

- Der aftales besøg, hvor det nuværende pasningstilbud har mulighed for at besøge den nye institution med barnet og dets kommende venner, for at få skabt kontakt mellem barnet og dets nye pædagoger og legekammerater.

- Der er gennem barnets tid i børnehaven løbende fokus på "Barnets bog". Deri beskrives / illustreres med tekst og fotos det enkelte barns børnehaveliv. Barnet har sin bog med sig fra børnehaven.

- De kommende skolebørn går på Blå stue et år før de skal i førskole. I den tid, er der fokus på at gøre det enkelte barn skoleparart. I januar måned aftales der besøg på URBAN R og dennes SFO, så de børn der skal på URBAN R møder de voksne der skal være omkring dem i førskolen.

- De børn der skal begynde på andre skoler, vælger selv om de vil komme og besøge barnet i sin nuværende institution.

- Esbjerg Kommune benytter TOPI til overdragelse. Forældrene bliver digitalt inddrages i, hvad der bliver overdraget til barnets skole. De skoler der ønsker et overdragelsesmøde på et barn, indkalder primærpædagog til et overdragelsesmøde på skolen, der overleveres kun det forældrene digitalt har læst.