Børn med særlige behov

Børn med særlige behov

Børn med særlige behov

 

-      Vi har fokus på, at give hvert barn de rammer, som giver dem mulighed for udvikling.

-      At styrke og støtte det enkelte barn i dets individuelle udvikling.

Det gør vi bl.a. ved

-      At vi i tæt samarbejde med forældre og fagpersoner afdækker barnets ressourcer og problematikker.

-      Indstiller barnet til Tværs møde, som består af: psykologen, sundhedsplejersken, stuepædagogen, lederen og forældre.

-      Dernæst udarbejdes en handleplan, som bruges til at barnet får den hjælp og støtte, det har behov for.

-      At pædagogernes opgave er at være ”tovholder” i forhold til, at de pædagogiske handlinger gennemføres.

-      At vi sætter billeder, postkort fra ferier m.m. i barnets bog. (postkortet læses op på stuen til samling, og barnet får mulighed for at komme i dialog med pædagogen og de andre børn om ferieoplevelsen)

-      At vi, i de tilfælde, hvor det hjælper og støtter barnet, tager billeder af en situation barnet har været i, som forældrene kan snakke med barnet om derhjemme.

-      Skønner pædagogen det er godt givet ud, bruger vi kontaktbog mellem børnehaven og hjemmet.

-      At spørge indtil barnets aktivitet uden for børnehaven.

-      At billeddokumentere på skærmen i køkkenet.

Vi er en personalegruppe med stor viden og erfaring omkring kommunikationsvanskeligheder - personalets faglige bevidsthed og engagement ligger på et højt niveau, det er en styrke i det daglige arbejde med børnene.
Pædagogerne har i årenes løb deltaget i adskillige kurser, og flere har været på efteruddannelse, eksempelvis tale/høre grunduddannelsen, speciallæreruddannelsen samt diplomuddannelse i specialpædagogik (børn med adfærdsproblemer).

Vi er derfor løbende på kurser indenfor det sproglige område. Det gør vi for at kunne give børnene de mest optimale rammer for sproglig udvikling.

De børn der har brug for ekstra støtte, får dette gennem dagligdagens mange aktiviteter.

Børnenes udvikling bliver iagttaget i dagligdagen. Forældre og stuepædagoger samarbejder omkring barnets udvikling, og vi indstiller til TVÆRS møder, hvis der er enighed med forældrene om, at vi har brug for andre øjne på barnet.