Arbejdet med læreplaner

Læreplan

Læreplan

Læreplan 2019-2020: /Files/Files/groennegaarden/Læreplaner/Læreplan endeligt 22.8.19.pdf

Vores læreplan bliver evalueret og videreudvikling på vores pædagogiske dag i januar måned. Vi har en åben reflektion i plænum, pædagogerne bidrager her til, om der skal laves ændringer eller justeres i læreplanen. For os er det vigtigt, at alle hører, hvad alle har at sige, for at kvalificerer den røde tråd i vores pædagogik.

Vi er bevidste om, at læring/udvikling for børnene er meget afhængig af de "lærende" voksne, som børnene er sammen med. Vi er bevidste om værdien i, at vi tilbyder forskellige former for læringsrum. Det er derfor en fortsat proces, hvor vi til stadighed reflekterer over vores hverdag og ændre praksis/rum efter behov.

Jeg hører og jeg glemmer
Jeg ser og jeg husker
Jeg gør og jeg lærer